behandlertorvet_g8k7687

 
 

Generelt

En Kiropraktor er specialist i at diagnosticere, behandle og forebygge lidelser i bevægeapparatet.

Du kan henvende dig direkte til kiropraktor uden henvisning fra din egen læge.

Som autoriseret sundhedspersonel kan kiropraktoren selvstændigt undersøge og diagnosticere din lidelse.

Hvis det er nødvendigt at foretage en røntgenundersøgelse, kan vores kiropraktorer umiddelbart tage, vurdere og diagnosticere røntgenbillederne.

Hvis vi vurderer at en MR-skanning er nødvendig, kan kiropraktoren henvise til undersøgelsen ved Middelfart Sygehus. Vores kiropraktor har også henvisningsret til Rygcenteret ved Middelfart Sygehus.

Hos os har kiropraktoren et tæt samarbejde med de øvrige terapeuter ved klinikken, hvis der skønnes at du har behov for behandling hos fysioterapeut eller massør, vil kiropraktoren vejlede dig videre til den rigtige behandling ved klinikken.

Hvis anden undersøgelse er påkrævet, og hvis kiropraktoren ikke selv kan foretage denne undersøgelse, henvises du typisk til egen læge.


Undersøgelse

Konsultation starter med en samtale omkring dit problem, dvs. årsagen til din henvendelse og dine forventninger til undersøgelsen og behandlingen.

Undersøgelsen starter med en vurdering af din holdning og kropsbygning. Kiropraktoren bruger hænderne for at lokalisere smertekilder i muskulatur, senetilhæftninger og led. Fejlfunktioner i led og muskulatur kan også give symptomer langt fra hvor problemet sidder, dette kaldes på fagsproget ”refereret smerte”.

Almindelige ortopædisk og neurologisk undersøgelse indgår som en del af den kiropraktiske vurdering. Ortopædiske test anvendes til at undersøge led og strukturer omkring leddene. Neurologisk undersøgelse bruges for at vurdere om der er påvirkning af nervesystemet. Muskeltest bruges for at vurdere musklers og nervesystemets funktion. Forkert bevægelses- og aktiveringsmønster kan være årsagen til dit problem.

Efter undersøgelsen vurderes der om det er behov for røntgenundersøgelse, eller anden supplerende undersøgelse, før en diagnose kan stilles. Røntgen bruges primært for at udelukke kontraindikationer til behandling, dog kan røntgenbillederne give kiropraktoren nyttig information om skævheder, slidtageforandringer og medfødte anomalier som kan have betydning for valg af behandlingsstrategi.


Behandling

En vigtig del af kiropraktorens behandling er information og rådgivning. For at du som patient bedst muligt skal kunne mestre og forebygge din skade er det vigtigt at du har viden omkring din skade.

Kiropraktoren benytter en række manuelle behandlingsteknikker. Mobiliserings- og manipulationsbehandling retter specifikt og nænsomt på funktionen i et led. Ved hjælp af små hurtige tryk, genoprettes den bedst mulige funktion i leddene og nervesystemet.

Kiropraktoren bruger en række bløddelsteknikker overfor muskler, sener og ledbånd. Specifikke strækteknikker (MET) benyttes for at afspænde muskler og mobiliserer bindevævet. Triggerpunkt behandling med tryk og med nåle (IMS) fjerner lokale og udstrålende smerter fra muskulatur samt faciliterer hæmmet/inaktiv muskulatur. Fascie behandling er en teknik som benyttes for at øge fleksibiliteten i bindevævet omkring og mellem musklerne. Tværfibermassage er en teknik som benyttes af kiropraktoren for at reducere betændelse ved senetilhæftninger.

Du vejledes også i øvelser af din kiropraktor, øvelser bruges nogle gange alene som behandlingsstrategi, men som regel indgår de som en del af en behandlingsplan. Efter en skade er det vigtigt at du genoptrænes. Som et minimum skal du op på niveauet du havde inden skaden opstod, dog er vores mål, at du efter genoptræningen er på et højere niveau, således at du undgår tilbagefald el. pådrager dig en ny skade. Det er derfor vigtigt at øvelserne er individuelt tilpasset dig og din skade.


Genoptræning

Efter akut eller overbelastningsskade vil genoptræning være vigtig. Dette for at undgå kronisk tilstand af skaden og hurtig tilbagevendelse til idræt og/eller arbejdsmarked, samt reducere risiko for at pådrage sig en ny skade.

Genoptræning foregår ved at du instrueres i hjemmeøvelser, og der aftales kontroltider for at sikre at du laver øvelserne korrekt og du instrueres i progression i øvelserne.

Hos vores kiropraktor tilpasses genoptræningen individuelt, med udgangspunkt i skadens omfang, patientens tidligere og nuværende aktivitetsniveau og målsætning for behandlingen.

Du kan også vælge at komme til personlig træning ved vores fysioterapeut. Træningen kan da foregå i Fitness World’s lokaler.

Genoptræning er ikke udelukkende aktuelt ved et akut eller kronisk skadetilfælde. Med alderen svækkes muskelstyrke, kondition, reaktionsevne, balance og syn. Alle disse faktorer påvirker hinanden gensidigt. Mange ældre vil få en lettere hverdag ved at komme i generelt bedre fysisk form. Kiropraktoren kan lave en vurdering af hvilken type træning og sammensætning af øvelser der vil være hensigtsmæssigt for at opnå et mål.