massage foot female


Generelt

Vores fysioterapeut laver en grundig undersøgelse af dig og behandler efterfølgende med udgangspunkt i det enkelte menneskets funktion, ressourcer og målsætninger.

Målet med den fysioterapeutiske behandling er at, du bliver så selvhjulpen som muligt, ved at lære at mestre din egen situation og lærer et hensigtsmæssigt bevægemønster.

Fysioterapeuten er autoriseret af Sundhedsstyrelsen. Du kan henvende dig til fysioterapeut med eller uden henvisning fra læge. Sygeforsikringen ”Danmark” giver medlemmer tilskud til behandling hos fysioterapeut, du kan opsøge behandling direkte uden henvisning fra din læge.

Hos Behandlertorvet har fysioterapeuten et tæt samarbejde med de øvrige terapeuter ved klinikken. Hvis der skønnes at der er behov for behandling hos kiropraktor eller massør, vil fysioterapeuten henvise dig videre til den rigtige behandler ved klinikken.


Undersøgelse

Konsultation bygger på din sygehistorie, dine aktuelle og tidligere problemer, samt en række faktorer fysioterapeuten vurderer relevant at inddrage i forhold til din problemstilling.

Fysioterapeuten laver på baggrund af dette, en fysioterapeutisk undersøgelse der består af analyse af kroppens funktioner og bevægemønster samt diagnostiske tests med henblik på at finde årsagen til problemet.

Dersom det vurderes at problemet ikke kan løses af nogen af klinikkens terapeuter, vil fysioterapeuten kontakte egen læge for henvisning til anden type udredning.


Behandling

Behandlingen baseres på de fund der laves i den fysioterapeutiske undersøgelse. Fysioterapeuten tager derfor udgangspunkt i problemets årsag til opståen, i tillæg til behandling af de symptomer du kommer med.

Når fysioterapeuten behandler, er dette ved at benytte manuelle teknikker, vejledende træning, smertebehandling med nåle og kinesiotape, alt eftersom hvad fysioterapeuten vurderer er relevant til problemstillingen.

Fysioterapeuten lægger stor vægt på ”hjælp til selvhjælp”. Dette betyder at du under behandlingsforløbet deltager aktivt, for at nå målsætningen.

Træning er en vigtig del af behandlingsforløbet og er et vigtig led på vejen til at blive selvhjulpen. Som et del af behandlingsforløbet kan du derfor forvente at få øvelser der skal laves hjemme, dette for at optimere resultatet af behandlingen.


Genoptræning

Efter en akut skade, eller en overbelastningsskade, er genoptræning vigtig for at undgå kronicitet og reducere risiko for at pådrage sig en ny skade.

Genoptræning foregår ved at du instrueres i hjemmeøvelser, og der aftales kontroltider for at sikre at du laver øvelserne korrekt og du instrueres i progression i øvelserne.

Du kan også vælge at komme til personlig træning ved vores fysioterapeut. Træningen kan da foregå i Fitness World’s lokaler.


Individuel træning

Når fysioterapeuten tilpasser genoptræningen individuelt, laves en individuel vurdering der tager udgangspunkt i skadens omfang, patientens tidligere og nuværende aktivitetsniveau samt målsætning for træningen.

Genoptræning er ikke udelukkende aktuelt ved et akut eller kronisk skadetilfælde. Med alderen svækkes muskelstyrke, kondition, reaktionsevne, balance og syn. Alle disse faktorer påvirker hinanden gensidigt, derfor vil mange ældre få en lettere hverdag ved at komme i generelt bedre fysisk form.

Vores fysioterapeuten laver en vurdering af hvilken type træning og sammensætning af øvelser der vil være hensigtsmæssigt for at opnå et fælles mål.